Jak komponować podręczniki do liceum?

Modern teenagers reading books in college

Podczas pisania podręcznika konieczny stał się szeroki wybór treści. Jedynym pytaniem jest, jakie kryteria powinny być stosowane przy tym wyborze. Jest to zmiana ogólnego celu edukacji z uczenia się samej wiedzy na kształtowanie umiejętności sprawnego myślenia. Wyznacza to kierunek wyboru podręczników do liceum.

Jakie funkcje powinien spełniać podręcznik do szkoły średniej?

Naturalną konsekwencją wyżej wymienionych przyczyn jest konieczności wybierania podręczników, które cechuje wielofunkcyjność. Założenie to mogło zostać osiągnięte jedynie poprzez radykalną transformację formy i znaczne zmniejszenie funkcji informacyjnej. W rzeczywistości proces ten, który trwa już od dłuższego czasu, obejmuje głównie teksty i składa się z wielu elementów. Jest to osiągane poprzez:

  • zmniejszenie rozmiaru czcionki;
  • przenoszenie szczegółów z tekstu na marginesy;
  • rezygnacja z detali i drobnych elementów tematu;
  • przerywanie tekstu pytaniami o osobiste obserwacje i doświadczenia uczniów.

Jak realizuje się nowoczesne cele edukacji w liceum?

W nowych podręcznikach do liceum teksty tematyczne są poprzedzone pytaniami, które kierują stylem czytania. Często też zastępuje się części tekstu zestawieniami statystycznymi, wykresami, diagramami lub fotografiami oraz dołącza się odpowiednie zestawów ćwiczeń. Nowoczesne podręczniki do liceum odsyłają do nietekstowych źródeł wiedzy i zastępują tekst określonym zestawem poleceń do wykonania. Wszystkie wyżej wymienione sposoby zmniejszenia funkcji informacyjnej są obecne w podręcznikach do nauki przeznaczonych do użytku w szkołach od co najmniej dwóch dekad. Wszystkie one, choć w różnym stopniu, mają tendencję do stopniowego przekształcania funkcji informacyjnej w inne funkcje podręczników, głównie funkcję badawczą, samokształcenia i motywacyjną.

Jak nauczyciel powinien wybierać podręczniki do liceum?

Reforma edukacyjna umożliwiła współistnienie na rynku wielu podręczników, co doprowadziło do intensywnej konkurencji pomiędzy autorami i wydawcami. Oprócz naukowców piszących podręczniki, pojawiła się nowa grupa autorów – nauczycieli i metodyków. Istnienie kilku podręczników do danego przedmiotu o tym samym poziomie wykształcenia zmusza do poszukiwania tych najlepszych. Wszyscy autorzy zmuszeni do zmagania się z konkurencją udoskonalili swoje podręczniki i “zamknęli” je dodatkowymi publikacjami, aby zapewnić bardziej efektywny sposób uczenia się. Same podręczniki są drukowane na wysokiej jakości papierze.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com