Gdzie można zaopatrzyć się w podręczniki do liceum?

28 lipca 2020 0

Warto mieć świadomość, że obecnie jest zdecydowanie więcej możliwości na zaopatrzenie się w podręczniki do liceum (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) niż mogłoby się wydawać. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma konieczności kupowania książek do szkoły tylko w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Gdzie dokładnie uczeń może kupić podręczniki?

Skup podręczników

Warto wiedzieć, że obecnie na skupach podręczników można nie tylko sprzedać, ale również zaopatrzyć się w książki. Wspomniane miejsca oczywiście najpierw kupują książki od osób, które nie planują ich dalej używać, a następnie sprzedają osobom zainteresowanym po wyższej cenie. Uczniowie bardzo często pozbywają się książek w skupie, ponieważ otrzymują pieniądze od razu. Nie muszą zatem poświęcać czasu na znalezienie klienta. Z kolei wspomniany skup kupuje zadbane książki za 40% ceny z księgarni, by następnie sprzedać je 50% drożej (60% ceny podręcznika w księgarni). Atutem tego rozwiązania jest możliwość zaopatrzenia się w wysokiej jakości książki w atrakcyjnej cenie. Skupy podręczników nie są bowiem zainteresowane zniszczonymi egzemplarzami.

Antykwariat

W podręczniki szkolne można także zaopatrywać się w antykwariatach. Nie wszyscy oczywiście wiedzą, że w omawianych miejscach obecnie nie znajdują się tylko i wyłącznie stare książki. W antykwariatach można bowiem bez żadnego problemu sprzedać podręczniki praktycznie z każdego przedmiotu. Z kolei osoby zainteresowane zaopatrzeniem się w książki mogą je kupić. Oczywiście antykwariat działa bardzo podobnie do skupu podręczników. Uczniowie mają zatem możliwość kupienia zadbanych książek w stosunkowo niskich cenach.

Znajomi

Znaczna większość uczniów ma wśród swoich starszych znajomych osoby, które są zainteresowane sprzedażą podręczników. Można również zapytać się rówieśników czy nie znają uczniów ze starszych roczników, u których możliwe byłoby zaopatrzenie się w książki szkolne. W szkole na przerwach, zawodach sportowych czy kołach naukowych można jednak bez żadnego problemu poznać uczniów ze starszych klas.

Kiermasz podręczników

Kolejnym rozwiązaniem na zaopatrzenie się w wysokiej jakości, zadbane podręczniki, jest wybranie się na kiermasz podręczników. Jest to doskonała okazja przede wszystkim dla osób planujących iść np. do pierwszej klasy liceum czy technikum. Kiermasz organizowany jest przeważnie pod koniec roku szkolnego. Warto zagospodarować sobie wcześniej czas, a także przygotować listę podręczników do kupienia. Jest to także świetna lekcja negocjacji dla młodych ludzi.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Jak komponować podręczniki do liceum?

18 lipca 2020 0

Podczas pisania podręcznika konieczny stał się szeroki wybór treści. Jedynym pytaniem jest, jakie kryteria powinny być stosowane przy tym wyborze. Jest to zmiana ogólnego celu edukacji z uczenia się samej wiedzy na kształtowanie umiejętności sprawnego myślenia. Wyznacza to kierunek wyboru podręczników do liceum.

Jakie funkcje powinien spełniać podręcznik do szkoły średniej?

Naturalną konsekwencją wyżej wymienionych przyczyn jest konieczności wybierania podręczników, które cechuje wielofunkcyjność. Założenie to mogło zostać osiągnięte jedynie poprzez radykalną transformację formy i znaczne zmniejszenie funkcji informacyjnej. W rzeczywistości proces ten, który trwa już od dłuższego czasu, obejmuje głównie teksty i składa się z wielu elementów. Jest to osiągane poprzez:

  • zmniejszenie rozmiaru czcionki;
  • przenoszenie szczegółów z tekstu na marginesy;
  • rezygnacja z detali i drobnych elementów tematu;
  • przerywanie tekstu pytaniami o osobiste obserwacje i doświadczenia uczniów.

Jak realizuje się nowoczesne cele edukacji w liceum?

W nowych podręcznikach do liceum teksty tematyczne są poprzedzone pytaniami, które kierują stylem czytania. Często też zastępuje się części tekstu zestawieniami statystycznymi, wykresami, diagramami lub fotografiami oraz dołącza się odpowiednie zestawów ćwiczeń. Nowoczesne podręczniki do liceum odsyłają do nietekstowych źródeł wiedzy i zastępują tekst określonym zestawem poleceń do wykonania. Wszystkie wyżej wymienione sposoby zmniejszenia funkcji informacyjnej są obecne w podręcznikach do nauki przeznaczonych do użytku w szkołach od co najmniej dwóch dekad. Wszystkie one, choć w różnym stopniu, mają tendencję do stopniowego przekształcania funkcji informacyjnej w inne funkcje podręczników, głównie funkcję badawczą, samokształcenia i motywacyjną.

Jak nauczyciel powinien wybierać podręczniki do liceum?

Reforma edukacyjna umożliwiła współistnienie na rynku wielu podręczników, co doprowadziło do intensywnej konkurencji pomiędzy autorami i wydawcami. Oprócz naukowców piszących podręczniki, pojawiła się nowa grupa autorów – nauczycieli i metodyków. Istnienie kilku podręczników do danego przedmiotu o tym samym poziomie wykształcenia zmusza do poszukiwania tych najlepszych. Wszyscy autorzy zmuszeni do zmagania się z konkurencją udoskonalili swoje podręczniki i “zamknęli” je dodatkowymi publikacjami, aby zapewnić bardziej efektywny sposób uczenia się. Same podręczniki są drukowane na wysokiej jakości papierze.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Jak powstają najlepsze podręczniki do liceum?

8 lipca 2020 0

Podręczniki do każdego typu szkoły na pierwszy rzut oka są piękne. Wielu wydawców stara się także, żeby ich podręczniki były bardzo dobre i wystarczające dla wszystkich nowoczesnych szkół. Szczególne wymagania są stawiane przed podręcznikami do liceum z różnych względów.

Kto powinien pisać podręczniki do liceum?

Analizując dzisiejsze podręczniki do liceum z www.taniaksiazka.pl, można stwierdzić, że powinny one odznaczać się kilkoma podstawowymi cechami. Pierwszym typem są podręczniki, które są:

  • intelektualnie poprawne,
  • nienaganne językowo i redakcyjnie,
  • kompetentnie skomponowane,
  • zawierają najnowsze informacje o badaniach naukowych.

Kto pisze najlepsze podręczniki?

Ich autorzy to przede wszystkim pracownicy uniwersytetów. W większości tych podręczników można znaleźć szeroki zakres funkcji informacyjnych. Próby zmniejszenia informacyjnej funkcji podręczników są oczywiste i zwykle ograniczają się do dostarczania treści w różnych formach lub miejscach. Głównym kryterium wyboru treści jest przede wszystkim aktualizacja wiedzy lub “zagłębianie się w szczegóły”. Strony edukacyjne tych podręczników są wystarczające, budują u ucznia ciekawości i pogłębiają wiadomości. Podobnie, zadania dla uczniów w takich podręcznikach wymagają bardzo kreatywnego myślenia. Często głównym celem tych instrukcji jest połączenie gotowych oświadczeń i wyjaśnień zawartych w tekście. Książki te zaspokajają potrzebę dostarczania przez szkoły wiedzy koniecznej do kształtowania umiejętności.

Jakie wymagania stawia się przed współczesnymi podręcznikami?

Postępujący proces globalizacji i wynikający z niego wzrost znaczenia dodatkowych źródeł informacji przypisuje podręcznikom szkolnym nowe role. Podręcznik, będący zbiorem logicznie uporządkowanych informacji, nie spełnia już potrzeb ucznia. Nowoczesne podręczniki powinny odznaczać się dobrym aspekt graficzny, uczyć myśleć, stosować mądre połączenie materiałów i zapewniać uczniom jasną i zrozumiałą informację. Powinny to być, oczywiście, podręczniki wielofunkcyjne, które z powodzeniem stosują głoszoną dziś zasadę, że szkoły przede wszystkim rozwijają umiejętności. Materiał w tych podręcznikach nie może być ograniczony i uproszczony. Dzięki dobremu zrozumieniu zachowań uczniów i aktualnych zadań szkolnych, takie podejście do treści i projektu podręcznika jest najbardziej wskazane. Warto, aby te wymagania były, w jak najwyższym stopniu realizowane.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com